Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (December 2007) > Dergi > Dîvân
Dergi
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi
Yıl: 12, Sayı: 22, 2007/1
 
“Bugün İslâm dünyasının en önemli meselesi siyasî başarısızlık, askerî güç eksikliği veya ekonomik gerilik değil; süreklilik arzeden, tutarlı ve özgün bir ilmî gelenekten yoksunluktur. Meşrûluğunu böyle bir gelenekten alan bir ilmî örneklik, sadece kendi medeniyetimizin değil, insanlığın temel meselelerine de çözüm getirebilir” şiarıyla 1996’dan bu yana yayımlanan Dîvân İlmî Araştırmalar on iki yılı geride bıraktı.
Dergi, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşım, medeniyet perspektifi, yerleşik gelenek(ler)le hesaplaşma, kendi özgün geleneğimizi ihya etme, bir düşünce dîvânı oluşturma, iddia sahibi ve akademik nitelikli bir dergi olma yayın ilkeleri doğrultusunda bugüne değin ele aldığı kapsamlı, doyurucu dosyalarla dikkat çekti: İslâm Düşüncesi, Hint Düşüncesi, Batı Düşüncesi, Osmanlı, Japonya, (klasik ve modern dönem) Türk Düşüncesi…
Medeniyet ve Düzen kavramlarının ele alındığı 22. sayıda ise bazı değişikliklerle okurların karşısına çıkılıyor: Birincisi, derginin muhteva ve gayesini okuyuculara daha iyi yansıtabilmek amacıyla “İlmi Araştırmalar” yerine “Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi” ifadesi alt başlık olarak yer alıyor. İkincisi, muhtevayla ilgili yeni düzenlemeler getirilerek, derginin konu bazlı hazırlanması ve daha az sayıda, daha yüksek ilmî nitelikte çalışmalara yer verilmesi kararlaştırılmış. Ayrıca tasarım ve iç düzenlemeyle ilgili teknik değişiklikler de yapılmış. Bu doğrultuda hazırlanan yeni sayıda, Bilim ve Sanat Vakfı’nın 12-14 Mayıs 2006 tarihlerinde düzenlediği “Medeniyetler ve Dünya Düzenleri” başlıklı sempozyuma katılan beş ilim adamının çalışmasına yer veriliyor: “Dünya Düzeni ve Vatandaşlık: Ulus-Devletin Ötesinde Yeni İmkânlar” başlıklı yazısı ile siyaset düşünürü Fred Dallmayr, “‘Aydınlanma Zihniyeti’nin Ötesi: Antropokozmik Bir Bakış Açısı” başlıklı yazısı ile Harvard Üniversitesi’nden Tu Weiming, “Emperyalizm Karşıtı Bir İmparatorluk: Osmanlı Tecrübesi Işığında 19. Yüzyıl Dünya Düzeni” başlıklı yazısı ile North Carolina Üniversitesi’nden Cemil Aydın, “Allah’ın Halifesi, Dünyanın Kadısı: Bir Dünya İmparatorluğu Olarak Hilafet” başlıklı yazısı ile St. Louis Üniversitesi’nden Hayrettin Yücesoy ve son olarak da “Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir İktisat Tarihi Teorisyeni: Mehmet Genç” başlıklı yazısı ile Osmangazi Üniversitesi’nden Abdullah Mesud Küçükkalay. /Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et