Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (July 2005) > Dergi > Keşkül
Dergi
Ocak-Mart Sayısı, 2005
“Sûfî Gelenek ve Hayat” alt başlığıyla üç aylık yayımlanan Keşkül dergisi Ocak-Mart sayısını “Batı’da Tasavvuf” konusuna ayırdı. Batı’da Tasavvufa duyulan ilginin mercek altına alındığı bu sayıda, Arap felsefesi ve biliminin hâkim olduğu Ortaçağdan başlayarak Hıristiyan dünyada Sûfîzmin alımlanma öyküsü irdeleniyor.
İslam tarihi boyunca gayrimüslimlerin İslam’a ilgi duymalarında önemli bir görev üstlenen Tasavvufu, insan-üstü alanın inkârına dayalı günümüz seküler dünyasında diğer arayışlardan üstün tutan nedenler, “Batılının Tasavvufta bulduğu şey nedir?” sorusu ışığında etraflıca ele alınıyor.
Ortodoks İslam’ın biçimciliğine karşın, Tasavvufun çok daha zengin ve manevî bir tecrübeyle Batı’da farklı bir din tasavvuru sunduğunun altı çizilerek, bu çabanın “pazarlanabilir ve tüketilebilir bir objeye” dönüşüp dönüşmeyeceği, modernitenin kendi sistemini tamir için Tasavvufu kullanıp kullanmayacağı tartışılan hususlar arasında yer buluyor.
Batılı İslam mutasavvıfları Martin Lings (Şeyh Ebu Bekir Siraceddin), Frithjof Schoun (Şeyh İsa Nureddin), Rene Guenon (Şeyh Abdulvahid Yahya), Şeyh İbrahim Titus Burckhardt’ın felsefî görüşleri, Batı dillerine tercüme edilen mistik şairler, Batı edebî eserlerinin Sûfî gelenekten nasıl etkilendiği araştırma boyunca ele alınan konulardan bazıları. Dergi, tamamını buraya sığdıramayacağımız güçlü bir yazar kadrosuna sahip: Michel Chodkiewicz, “Tasavvufun Batı Tarafından Kabulü”; Pablo Benito, “İstanbul’un Sûfîleri”; Nurullah Koltaş, “Batı’da Tradisyonalizm”; İbrahim Kalın, “Amerika’da Tasavvuf ”; Yusuf Yavuzyılmaz, “11 Eylül Sonrası Batı’da İslam Algısı”; Sait Aykut, “İbn Batuta’nın Dilinde Tasavvuf ve Dervişler ”; Mustafa Armağan, “Bosna”; Ö. Tuğrul İnançer, “İnsan-ı Kâmil”; İbrahim Mehmetoğlu, “Kırk Mektubun Hikâyesi; İkinci Mektup”; Şâmil Kucur, “Galata Mevlevihânesi”; Ercüment Dursun, “Şairin Yarım Kalan Sözcükleri”.
Marmara İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Bölümü Başkanı Prof Dr. Mahmut Erol Kılıç’la “Tasavvuf Doktrini”, İsviçre asıllı modern dansçı Rabia Chrisine Brodbeck’le “Batı ve Tasavvuf”, sanatçı Ahmet Özhan’la “Tasavvuf, Sanat ve Sanatkâr” üzerine yapılmışröportajlar,gündeme ilişkin kitap, müzik ve sinema tanıtımlarıyla okurlarını sayfa sayfa Tasavvufla buluşturan dergi, oryantalist ressamların eserleri ve çok sayıda minyatürle zenginleştirilmiş farklı mizanpajıyla da göz dolduruyor. / Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et