Kullanıcı Adı: Şifre    
   
  veya Üye olun | Şifremi unuttum
  Arama / Gelişmiş Arama  
   
Skip Navigation LinksArşiv (August 2006) > Dergi > Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Dergi
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi
Nermin Tenekeci
Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I
Cilt: 4, Sayı: 7, 2006
Bir alanda değişik kişi ve ekollerce yapılmış çalışmaların envanterini çıkararak sonraki çalışmalara zemin hazırlayan literatürler, araştırmacıların ilk eldeki başvuru kaynakları arasında yer alıyor. Bunlardan biri de yılda iki defa yayımlanan Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi. Farklı mevzularda literatür çalışmaları gerçekleştiren dergi (iktisat, siyaset, bilim, hukuk ve şehir tarihleri), 7. sayısında çok daha çetrefilli bir konuya uzanıyor: Yeni Türk Edebiyatı Tarihi I.
Hem edebiyat hem de tarih disiplinlerinden faydalanmayı gerektiren bu çalışma, edebiyat kavramının belli kalıplara sığmayan ‘uçarı’lığı; kuru, betimleyici, katalogcu çizgiye uymayan ‘kıvrak’lığı; edebiyat tarihinin aynı zamanda eleştiri tarihini de içermesi; yazarı-dönemi kendi normlarınca ele alan türlü tarihsel bakışlar vb. sebeplerle daha da meşakkatli hale geliyor.
Sahanın genişliği nedeniyle konuyu iki cilt halinde inceleyen Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Tanzimat’tan sonra Batı tesiriyle yeni bir veçheye bürünen yaklaşık yüz elli yıllık edebiyat anlayışını mesele ediniyor. Birinci cildinde yer alan yazıların ilki, Nuri Sağlam’ın kapsamlı bir Türk edebiyatı tarihinin nasıl ve hangi şartlarda kaleme alınabileceğini araştıran “Medeniyet Tarihimizin En Girift Labirenti: Türk Edebiyatı Tarihi” başlığını taşıyor. Bu sayının diğer başlıkları: “Türkçe Şiir Literatürü (1870-2000)”, “Edebiyat Terimleri Kaynakçası Üzerine Bir Değerlendirme”, “Başlangıçtan Cumhuriyete Kadar Ana Çizgileriyle Türk Hikâyesi”, “Türk Edebiyatında Hikâye Literatürü: Cumhuriyet Dönemi”, “Osmanlı Devletinde Matbuat ve Neşriyat Yasakları Tarihine Medhal”, “Eski Harfli Çocuk Dergileri”, “Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Çalışmaları”, “Tanzimat’tan Cumhuriyete Edebiyat Ders Kitapları”, “Değişen Değerler Karşısında Tanpınar”, “Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Teorisi Literatürü Üzerine Bir Deneme”, “Türkiye Üniversitelerinde Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Sınıflandırılmış Bibliyografyası”, “Balkanlarda Yeni Türk Edebiyatı Literatürü” ve “Türk Edebiyatında Mensur Şiir”.
Dergi tanıtımlarına ve konuyla ilgili tez değerlendirmelerine de yer verilen birinci cildin söyleşi konuğu Orhan Okay. Yeni edebî türler ve bu alandaki literatürler ise 8. sayıda okurların istifadesine sunulacak (Ayrıntılı bilgi için: www.talid.org). / Nermin Tenekeci

Paylaş Tavsiye Et